Gizlilik Politikası

Genel Kapsam

Nebulaturkiye.com sitesinde bulunan tüm içeriklerin hakları saklıdır. 2015 © Nebulaturkiye site sahip ve ortaklarının izni olmadan kullanılamaz. nebulaturkiye.com bundan sonra (Gizlilik Politikası içerisinde “Nebulaturkiye.com” olarak anılacaktır)

Kullanıcılara ait kişisel bilgiler, Ad-Soyad, Doğrum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresleri, cinsiyeti gibi kullanıcıları doğrudan/dolaylı olarak tanımlamak amaçlı bilgilerin kişisel bilgiler olduğunu kabul ediyoruz. İş bu kişisel bilgiler gizlilik politikası içerisinde uzun adıyla “Kişisel bilgileri ”, kısa adı ile “K.B” olarak anılacaktır.

Nebulaturkiye.com, web sitesinin herhangi bir sayfasını direkt yada endirekt olarak ziyaret etmiş her şahıs, topluluk ve teknolojik cihaz (Gizlilik Politikası içerisinde uzun adı ile “Ziyaretçi-Kullanıcı“  kısa adı ile “Z-K”  olarak anılacaktır)

Politika İçeriği

Nebulaturkiye adı altında bulunan web sayfası ve tüm sosyal medya hesaplarının tamamında ayrı gizlilik politikası vardır. Ancak iş bu Gizlilik Politikaları Nebulaturkiye.com üzerinden tüm site ve sosyal medya hesaplarımızı tek çatı altında tutar. Asıl olan bu Gizlilik Politikasıdır ve tamamı için geçerlidir. Bu sebep ile tüm sosyal medya hesaplarımız ve web sayfamız üzerinden elde ettiğimiz KB’lerin tamamını saklama ve kullanma hakkına sahibiz.

ZK’ların tercih ve ayarlarının öğrenilmesi ve saklanması amacıyla çerezler ve benzer teknolojik ürünler kullanırız. Bu ürünler kullanıcılara zarar vermemektedir.

Nebulaturkiye.com üzerinde SSL sertifikası bulunmaktadır. SSL sertifikası ile bağlantılar korumalıdır ve veriler şifreli olarak aktarılır. Bu bağlamda sertifika ile sağlanan güvenlik aşılır ve KB’ler alınırsa bu durumdan nebulaturkiye.com sorumlu tutulamaz ve KB’leri alanlar direkt sorumlu ilan edilirler.

Kişisel Bilgi Politikası

ZK’ların KB’leri nebulaturkiye.com ile paylaşmaması veya yanıltıcı beyanda bulunması durumunda nebulaturkiye.com tarafından ZK’lar için sunulacak kişiselleştirme özelliklerinden faydalanmazlar.

Nebulaturkiye.com ZK’ların KB’lerini, bu gizlilik politikası ile belirlenmiş olan esas ve kapsam dışında kullanılmayacağını açıkça beyan eder. Üçüncü kişiler tarafından talep edilmesi durumunda ZK’ların KB’leri sadece direkt iletişim kurularak konuya ilişkin ZK onayı ile verilebilir. Ancak iş bu durum gerçekleştiğinde nebulaturkiye.com üçüncü şahıslardan KB için ödeme talep edebilir.

Nebulaturkiye.com, barındırdığı tüm KB’lerin ve nebulaturkiye.com ZK’larının gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlere ait bilgilerin, güvenliği ve gizliliği ile ilgili gerekli tedbirleri almaktadır ve almaya devam edecektir. Bu amaçla nebulaturkiye.com harici ve dahili programlar, site eklentileri, harici depolama birimleri kullanma hakkına sahiptir. Fakat nebulaturkiye.com tarafından gerekli önlemlerin alınması ve bu konuda çalışmaların yapılmasına rağmen (internet sitesi, sistem, depolama birimleri) üzerine yapılan saldırılar sonucu KB’lerin zarar görmesi ve üçüncü kişilerin eline geçmesi gibi durumlarda, nebulaturkiye.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Nebulaturkiye.com olarak KB’lerin sadece biz ve ZK’lar arasında duracağı ve başka ZK’lar ile paylaşılmayacağını ve bir ZK’nın başka bir ZK’nın KB’lerine hiçbir koşulda ulaşamayacağını ve KB’leri değiştiremeyeceğini  taahhüt eder. KB’ler sadece nebulaturkiye.com tarafından görüntülenebilir ve KB’yi belirten ZK’nın kendisi görebilir ve değiştirebilir. Nebulaturkiye.com hiçbir ZK’nın KB’sini değiştirmez ve değiştirmeyeceğini taahhüt eder.

Adli ve İdari Kurumlar Politikası

Adli ve idari kurumların KB’leri talep etmesi durumunda resmi olarak yapılacak istek doğrultusunda kendilerine bu KB’ler iletilecektir. Bu kapsamda KB’ler Adli kurumlar ve İdari kurumlar tarafından talep edilirse Gizlilik Politikasına uygun olduğu gerekçesi ile kendilerine bu bilgiler teslim edilecektir.

Hizmet Sağlayıcılar Politikası

Nebulaturkiye.com tarafından sitenin gelişmesi, reklam ve iyileştirme çalışmaları kapsamında KB’lerin kullanıldığı Gsm Operatörleri, Program, Sistem ve eklentilerin bu bilgileri sadece nebulaturkiye.com’a hizmet vermek amacıyla saklama hakkı vardır. Bunun dışında bahsi geçen hizmet sağlayıcıların bu KB’leri pazarlaması, üçüncü şahıslara aktarması ve kendi menfaatleri dahilinde kullanması yasaktır. Kullanılması durumunda (ZK’lar ve nebulaturkiye.com’un) haklarını korumak amacıyla, hizmet sağlayacılara bilgi gizliliğinin ihlali ve kötü amaçlı kullandığına yönelik ithamda bulunabilir bu kurum ve kuruluşlara dava açabilir.

İş bu KB’ler nebulaturkiye.com tarafından ölçümleme ve istatistik amaçlı kullanılabilir. Reklam,tanıtım, geliştirme ve pazarlama ile diğer iletişim faaliyetleri maksatlı kullanabilir kendi bünyesi ve yapısı altında nebulaturkiye.com’a direkt bağlı bölümler ile paylaşabilir.

Nebulaturkiye.com internet sitesinin işleyişi içerisinde bazı süreçlerin hızlandırılması amacıyla veriler gerek görülürse diğer ZK’lar ile paylaşılabilir. ZK’ların birbirleri ile iletişim kurması gerektiği durumlarda KB’ler sürece muhattap olan ZK’lar ile paylaşılabilir.

Nebulaturkiye.com hizmet verdiği tüm alanlarda gelir elde etmek amacıyla kurum ve kuruluşlar ile anlaşma yapabilir. Ancak bu kurum ve kuruluşların hiçbirine KB’leri vermek mecburiyeti yoktur ve vermeme hakkına sahiptir. Bu kurum ve kuruluşlar KB’lere izinsiz ulaşamazlar ulaşsa bile suç sayılır.

Google Politikası

Google ile nebulaturkiye.com reklam kazançları üzerine anlaşma yapabilir. Politika gereği Google ile adsense üzerinden yapılan bir reklam işbirliği olduğu sürece Ads Politikası geçerlidir. Ads Politikası: Nebulaturkiye.com’a ait (ZK’lardan elde edilen KB’lerin) tamamına veya bir kısmına izin almadan ulaşma yetkisine sahip kuruluş Google olacaktır. Bu gizlilik politikasını kabul eden her ZK aynı zamanda Google’ın nebulaturkiye.com üzerinden tüm KB’lere ulaşmasını ve bunları saklamasını kabul etmiş sayılır.

Çerezler, Değişiklik ve Kabul Politikası

Nebulaturkiye.com internet sitesi ZK’ların KB’lerine site üzerinden bir iletişim aracı kullanarak ulaşabilir. ZK’lar istedikleri takdirde kullandıkları tarayıcı ayarları üzerinden değişikliğe gidebilir ve KB’lere ulaşmamıza engel olabilirler. ZK’ların tarayıcı  üzerinden yapacakları müdahale olursa ürün ve hizmetlerimizden, kişiselleştirme seçeneklerinden tamamen vazgeçmiş sayılırlar ve faydalanamazlar.

Nebulaturkiye.com web sayfasına ilk giriş yapıldığı anda sitenin en alt bölümünde tüm ZK’lar için çerezler ile ilgili bildirim gösterilmektedir. Bu bildirim metni : ” Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.
Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası” şeklindedir. Metin yanında “Kapat ve kabul et” ibaresi ile çerezler kabul edilmektedir. Bu bildirim
AB Çerez Kanunu ve GDPR’a uyum niteliğinde bilgilendirme şeriti olarak tüm ZK’lara gösterilmektedir. Çerezlerle ilgili çıkan bildirim süresi “180 gün” olup her “180 günde” bir kullanıcılara gösterilmektedir.

Nebulaturkiye.com internet sitesini ziyaret eden, dolaylı/ dolaysız olarak web sayfasına erişim sağlamış her ZK, nebulaturkiye.com (Gizlilik Politikası Hükümlerini) kabul etmiş sayılacaktır.